1/2

ÅTERVINNING

SJÖBLOM INFRA AB ÄR ETT MÅNGSIDIGT OCH YRKESKUNNIGT FÖRETAG VERKSAMT INOM BL.A. JORDBYGGNADSBRANCHEN I VÄSTRA FINLAND.

SJÖBLOM INFRA

Vi är miljömedvetna. Genom vår återvinnings-verksamhet återvinner vi ex. trädverk, stubbar, returträ, betong, tegel, asfalt och jord. Detta utförs med moderna mobila krossnings- flisnings- och siktanläggningar. Tack vare vår egna återvinningsstation är vi även en konkurrenskraftig rivningsentreprenör.

BESÖKSADRESSER:

Kontor & Servicehall - Sandsund

Bennäsvägen 139

68600 Jakobstad

FINLAND

Servicehall Timberpak - Alholmens hamnområde

Laukkovägen 4

68600 Jakobstad

FINLAND

Återvinningscentral - Pirilö

Spitusvängen 96

68600 Jakobstad

FINLAND

SJÖBLOM INFRA AB

Växel: +358 (0)6 723 6969

FO-nummer: 0181932-5
Handelsreg. nr: 226.334

© Sjöblom Infra Ab 2021.