1/2

ÅTERVINNING

SJÖBLOM INFRA AB ÄR ETT MÅNGSIDIGT OCH YRKESKUNNIGT FÖRETAG VERKSAMT INOM BL.A. JORDBYGGNADSBRANCHEN I VÄSTRA FINLAND.

SJÖBLOM INFRA

Vi är miljömedvetna. Genom vår återvinnings-verksamhet återvinner vi ex. trädverk, stubbar, returträ, betong, tegel, asfalt och jord. Detta utförs med moderna mobila krossnings- flisnings- och siktanläggningar. Tack vare vår egna återvinningsstation är vi även en konkurrenskraftig rivningsentreprenör.