1/2

ÅTERVINNING

SJÖBLOM INFRA AB ÄR ETT MÅNGSIDIGT OCH YRKESKUNNIGT FÖRETAG VERKSAMT INOM BL.A. JORDBYGGNADSBRANCHEN I VÄSTRA FINLAND.

AVFALLSMOTTAGNING

 

Vi tar emot jord, betong, tegel, ris, returträ, trädverk, stubbar från företagskunder ifall våra kvalitetskrav på materialen uppnås.

Alla biobränslen vi tar emot flisas och blir sedan till el och fjärrvärme i våra lokala kraftverk.

Jord separerar vi från stenar, stubbar och skräp genom siktning. Jorden återanvänds sedan i olika projekt efter pH-nivån återställts till rätt nivå.

Betong och tegel återvinner vi med hjälp av vår Ecomecca krossningsskopa och våra pulveriseringssaxar. Betong- och tegelkross används sedan som fyllnadsmaterial vid lämpliga projekt.

BESÖKSADRESSER:

Kontor & Servicehall - Sandsund

Bennäsvägen 139

68600 Jakobstad

FINLAND

Servicehall Timberpak - Alholmens hamnområde

Laukkovägen 4

68600 Jakobstad

FINLAND

Återvinningscentral - Pirilö

Spitusvängen 96

68600 Jakobstad

FINLAND

SJÖBLOM INFRA AB

Växel: +358 (0)6 723 6969

FO-nummer: 0181932-5
Handelsreg. nr: 226.334

© Sjöblom Infra Ab 2021.