1/1

INDUSTRISERVICE

SJÖBLOM INFRA AB ÄR ETT MÅNGSIDIGT OCH YRKESKUNNIGT FÖRETAG VERKSAMT INOM BL.A. JORDBYGGNADSBRANCHEN I VÄSTRA FINLAND.

Stockhantering

STOCKHANTERING

Vi utför stockhantering med moderna höglyft-maskiner. Sedan 2001 sköter vi hanteringen av stockar vid UPM Timber i Jakobstad.